Các thuật ngữ trong kinh tế

– GDP (Gross domestic product) : tổng sản phẩm nội địa,là giá trị thị trường của toàn bộ các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất bên trong một quốc gia ở  một khoảng thời gian nhất định. GDP(Y) = C + I + G + NX

Phân biệt GDP với GNP :

GDP khác với tổng sản phẩm quốc dân (GNP) ở chỗ loại bỏ việc chuyển đổi thu nhập giữa các quốc gia, nó được quy theo lãnh thổ mà sản phẩm được sản xuất ở đó hơn là thu nhập nhận được ở đó.
Để dễ hiểu hơn, ta có thể lấy ví dụ như sau: Một nhà máy sản xuất đồ ăn nhanh đặt tại Việt Nam do công dân Mỹ đầu tư để tiêu thụ nội địa. Khi đó mọi thu nhập từ nhà máy này sau khi bán hàng được tính vào GDP của Việt Nam, tuy nhiên lợi nhuận ròng thu được (sau khi khấu trừ thuế phải nộp và trích nộp các quỹ phúc lợi) cũng như lương của các công nhân Mỹ đang làm việc trong nhà máy được tính là một bộ phận trong GNP của Mỹ.

– CPI (Consumer price index): chỉ số giá cả tiêu dùng (giá chung)

– PPI (produce price index) : chỉ số giá sản xuất

Advertisements

2 Responses to Các thuật ngữ trong kinh tế

 1. map says:

  GDP (gross domestic product) or GDI (gross domestic income), a basic measure of an economy’s economic performance, is the market value of all final goods and services made within the borders of a nation in a year. GDP can be defined in 3 ways, all of which are conceptually identical.
  – First, it is equal to the expenditures for all final goods and services produced within the country in a stipulated period time(365 days)
  – Second, it is equal the sum of the value added at every stage of production by all the industries within a country, plus taxes less subsidies on products, in the period.
  – Third, it is equal to the sum of the income generated by production in the country in the period
  GDP = consumption + gross investment + government spending + (exports – imports)

  • map says:

   It is important to differentiate Gross Domestic Product from Gross National Product (GNP). – GDP includes only goods and services produced within the geographic boundaries of the U.S., regardless of the producer’s nationality.
   – GNP doesn’t include goods and services produced by foreign producers, but does include goods and services produced by U.S. firms operating in foreign countries.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: